Dr. Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda
Cím: 4183 Kaba, István király utca 9.
Telefon:: +36/30-656-3434
Öröklési illeték

Öröklés esetén (ideértve köteles részt, ill. halál esetére szóló ajándékozást is) vagyonszerzési illetéket kell fizetni, melynek alapjául szolgáló forgalmi értéket az Illetékhivatal állapítja meg. Ennek mértéke az örökség értékének meghatározott százaléka (pl. leszármazó lakástulajdon-szerzése esetén 18 millió forintig 2,5 %). Vannak bizonyos esetek, amikor nem kell öröklési illetéket fizetni. Illetékmentes például:

-         a gazdasági társaság tagját megillető vagyoni betét öröklése

-         az egy örökösnek jutó ingó örökség 300 000 Ft-ot meg nem haladó része

-         lakástulajdon haszonélvezetének, használatának a túlélő házastárs általi öröklése

-         a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak az öröklése, amennyiben az örökös az ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít…

Ezen felül a törvény egyéb eseteket is megállapít, amikor illetékmentesség, ill. illetékkedvezmény áll fenn.

További részletek: www.evaugyved.hu illetékek c. tájékoztató rovat.

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr.Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.