Dr. Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda
Cím: 4183 Kaba, István király utca 9.
Telefon:: +36/30-656-3434
Ingatlanjog

A Dr. Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda egyik fő profilja az ingatlanjog, melynek keretében vállaljuk az ingatlan átruházással kapcsolatos összes okirat elkészítését. Teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújtunk az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig. Az ingatlanokhoz kapcsolódó ügyek intézését segítheti ingatlan-értékbecslő kollégánk.

  • ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálata, ingatlanjogi tanácsadás

  • lakás és egyéb ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok elkészítése és véleményezése

  • ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződések elkészítése

  • társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), szerkesztése, módosítása

  • az ingatlanjog keretében az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyes hatósági eljárások intézése (gyámhatósági eljárás, közigazgatási hatósági eljárás, földhivatali eljárás)

  • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr.Kiss-Gáll Éva Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.